Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Právník společnosti

05.06.2017

Akciová společnost VIADRUS a.s. hledá vhodné uchazeče na pozici
PRÁVNÍK SPOLEČNOSTI.

Očekáváme
• Vysokoškolské vzdělání v oboru právo
• Znalost AJ na komunikativní úrovni - právnická angličtina, další cizí jazyk výhodou
• Pokročilá práce s právními informačními systémy (ASPI)
• Praxe při zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních jak na straně klienta,
  tak žalovaného
• Znalost aktuální české judikatury v oblasti obchodních závazkových vztahů (zejm. týkající
  se institutů náhrady škody, bezdůvodného obohacení, smluvní pokuty, obchodního
  zastoupení, odpovědnosti za vady)
• Znalost mezinárodních standardů týkajících se dodavatelsko odběratelských vztahů a
  jejich financování (např. doporučení a vzory vydávané Mezinárodní obchodní komorou
  (ICC))
• Zkušenost s tvorbou původních právních dokumentů v angličtině (podání v soudních,
  správních a rozhodčích řízeních, smlouvy, rozhodnutí)
• Zkušenost v oblasti identifikace právních rizik souvisejících s výkonem podnikatelské
  činnosti klienta
• Zkušenost se zaváděním a udržováním standardů klientů směřujících k prevenci právních
  rizik souvisejících s podnikatelskou činností (zejm. vzorová dokumentace obchodních
  případů)
• Pokročilá znalost nové právní úpravy českého soukromého práva účinné od 1.1.2014
  (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a na ně navazující právní
  předpisy)
• Zodpovědnost, spolehlivost, rozhodnost, přesnost, důslednost a samostatnost
• Dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost analytického myšlení
• Časová flexibilita
• Vysoké pracovní nasazení, akční přístup k řešení problémů, odolnost vůči stresu
• Řidičský průkaz sk. B

Pracovní náplň
• Poskytování právní podpory managementu společnosti
• Poskytování právních služeb pro všechny útvary společnosti
• Zastupování společnosti v soudních, správních a rozhodčích řízeních
• Zpracovávání původních právních dokumentů v angličtině
• Vyhotovování návrhů, vyjádření a stanovisek v soudních věcech, vedení evidence
  soudních sporů
• Posuzování právní stránky smluv

Nabízíme
• Zajímavou práci s možností samostatné organizace práce,
• Možnost odborného rozvoje a vzdělávání,
• Motivující mzdové ohodnocení včetně zaměstnaneckých výhod

Místo výkonu práce
• VIADRUS a.s., Bohumín

K přihlášení do výběrového řízení požadujeme nejpozději do 30.6.2017 zaslání těchto dokladů na adresu společnosti:
• Motivační dopis
• Strukturovaný životopis
• Kopii dokladu vzdělání

 

Kontaktní osoba zde.
Pro partnery