Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Právník společnosti

05.06.2017

Akciová společnost VIADRUS a.s. hledá vhodné uchazeče na pozici
PRÁVNÍK SPOLEČNOSTI.

Očekáváme
• Vysokoškolské vzdělání v oboru právo
• Znalost AJ na komunikativní úrovni - právnická angličtina, další cizí jazyk výhodou
• Pokročilá práce s právními informačními systémy (ASPI)
• Praxe při zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních jak na straně klienta,
  tak žalovaného
• Znalost aktuální české judikatury v oblasti obchodních závazkových vztahů (zejm. týkající
  se institutů náhrady škody, bezdůvodného obohacení, smluvní pokuty, obchodního
  zastoupení, odpovědnosti za vady)
• Znalost mezinárodních standardů týkajících se dodavatelsko odběratelských vztahů a
  jejich financování (např. doporučení a vzory vydávané Mezinárodní obchodní komorou
  (ICC))
• Zkušenost s tvorbou původních právních dokumentů v angličtině (podání v soudních,
  správních a rozhodčích řízeních, smlouvy, rozhodnutí)
• Zkušenost v oblasti identifikace právních rizik souvisejících s výkonem podnikatelské
  činnosti klienta
• Zkušenost se zaváděním a udržováním standardů klientů směřujících k prevenci právních
  rizik souvisejících s podnikatelskou činností (zejm. vzorová dokumentace obchodních
  případů)
• Pokročilá znalost nové právní úpravy českého soukromého práva účinné od 1.1.2014
  (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a na ně navazující právní
  předpisy)
• Zodpovědnost, spolehlivost, rozhodnost, přesnost, důslednost a samostatnost
• Dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost analytického myšlení
• Časová flexibilita
• Vysoké pracovní nasazení, akční přístup k řešení problémů, odolnost vůči stresu
• Řidičský průkaz sk. B

Pracovní náplň
• Poskytování právní podpory managementu společnosti
• Poskytování právních služeb pro všechny útvary společnosti
• Zastupování společnosti v soudních, správních a rozhodčích řízeních
• Zpracovávání původních právních dokumentů v angličtině
• Vyhotovování návrhů, vyjádření a stanovisek v soudních věcech, vedení evidence
  soudních sporů
• Posuzování právní stránky smluv

Nabízíme
• Zajímavou práci s možností samostatné organizace práce,
• Možnost odborného rozvoje a vzdělávání,
• Motivující mzdové ohodnocení včetně zaměstnaneckých výhod

Místo výkonu práce
• VIADRUS a.s., Bohumín

K přihlášení do výběrového řízení požadujeme nejpozději do 30.6.2017 zaslání těchto dokladů na adresu společnosti:
• Motivační dopis
• Strukturovaný životopis
• Kopii dokladu vzdělání

 

Kontaktní osoba zde.
Pro partnery