StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Automatické kotle na tuhá paliva

KOTLÍKOVÁ DOTACE
3. vlna
pouze verze na pelety

A+
C
A3W S25B

Oceloplechový kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety, automatický podavač paliva. Zařazen do Kotlíkových dotací, splňuje EKODESIGN.

Výkon:

7,5 ~ 25 kW

Palivo:

hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

- verze na dřevní pelety je certifikována pro 3.vlnu kotlíkových dotací
- splňuje emisní třídu 5 pro dřevní pelety a hnědé uhlí dle ČSN EN 303-5
- účinnost až 91 % (hnědé uhlí)
- automatické podávání paliva
- s řídící jednotkou Climatix WEB možnost dálkového ovládání přes internet
  nebo chytrý telefon odkudkoliv
- přehledné ovládání
- možnost pravolevého provedení
- splňuje ekodesign

Charakteristika

Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety s automatickým podavačem paliva. Kotel je vybaven řídící jednotkou Climatix ve verzi STANDARD nebo ve verzi WEB, kterou je možné ovládat přes internet. I díky vysoké účinnosti je kotel v 5. emisní třídě. Ke kotli VIADRUS A3W doporučujeme instalovat litinové radiátory z důvodů jejich příznivých hydraulických ztrát a schopnosti akumulace tepla. Instalace těchto radiátorů vám umožní snížit náklady na vytápění.

Kotlíková dotace

Kotel je v ČR zařazen do kotlíkových dotací.
Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019)

DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ, MAX. 120.000,- Kč
Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy), MAX. 100.000,- Kč


A3W-S25P-X1.X2    SVT20014

Upozornění: Na trhu členských zemí EU se i nadále mohou vyskytovat starší verze kotlů, resp. provedení kotlů, které nejsou zařazeny do 3. kola kotlíkových dotací (117. výzva OPŽP od roku 2019) či do jiného dotačního programu. 

Před zakoupením kotle si, prosím, ověřte, zda Vámi vybraný kotel je zařazen do 3. kola kotlíkových dotací, příp. do jiného dotačního programu, což můžete mimo jiné provést na stránce www.sfzp.cz v sekci „Dotace a půjčky – Kotlíkové dotace – 3. výzva – Seznam registrovaných kotlů / výrobků“ skrze typové označení a SVT kód kotle. 

Společnost VIADRUS a.s. nenese odpovědnost za to, že zákazník nebude moci čerpat tzv. kotlíkovou dotaci či jinou dotaci z toho důvodu, že si zakoupí kotel, který není zařazen do příslušného dotačního programu.

Prodej a servis

Rady a tipy

Upozornění:

Moderní kotle na tuhá paliva od většiny výrobců vynikají vysokou účinností, která s sebou nese vedle nízké spotřeby paliva a výborné emisní třídy taky nízkou teplotu spalin a případně i vyšší nároky na komínový tah. Díky tomu je nutné věnovat zvýšenou pozornost spalinovým cestám.

V žádném případě nelze pro moderní kotle použít původní komín bez předchozího prověření specialistou na odkouření (např. revizním technikem spalinových cest), který posoudí kompatibilitu původní spalinové cesty a nového kotle. Toto doporučujeme realizovat ještě před zakoupením kotle.

Fotogalerie

A3W_řez_front.png A3W_řez_side.png
   
Řez kotlem - schéma správného rozložení keramiky
   
   
   

 

ovládací panel Climatix POL871.png  
   
Ovládací panel Climatix POL871  
   

 


Pro partnery