StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Kotlíková dotace

Které kotle VIADRUS jsou zaregistrované v SVT a jakou na ně dostanu dotaci?

Navštivte náš "kotlíkový" web s přehledem všech aktuálních dotovaných kotlů VIADRUS, u kterých najdete rovnou i příslušné SVT kódy.

Registrované kotle VIADRUS najdete i na webu SFŽP, tamní seznam však není příliš přehledný.

Jak to je s termíny omezení pro jednotlivé emisní třídy?

Kolem přechodu ze starých kotlů na ekologické kotle vyšších emisních tříd se neustále opakují některá významná data. Pojďme si je shrnout, i když některá již nastala v minulosti.

1. ledna 2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

1. ledna 2017
Uživatel kotle musí na vyžádání místní samosprávy předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Pokud ji nemá, může mu být uložena pokuta až 20 000 Kč.

1. ledna 2018
Zákaz výroby kotlů 3. emisní třídy. Tyto kotle se však mohou nadále používat bez jakéhokoliv limitu. Toto omezení se týká rovněž přestavbových sad na 3. emisní třídu.

1. ledna 2020
Od 1. 1. 2020 musí kotle na tuhá paliva vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5:2012. Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy, jejich používání však není omezeno.

1. září 2022
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Kotle a přestavbové sady 3. emisní třídy lze nadále používat bez omezení a samozřejmě rovněž kotle 4. a 5. emisní třídy.

Kolik ušetřím na topení výměnou kotle?

Odborný server TZB-info.cz připravil kalkulačku ve formátu Excel, která vám poskytne orientační informaci o tom, kolik ušetříte za topení výměnou kotle v rámci 2. kola kotlíkových dotací. Kalkulačku naleznete v tomto článku.

Vyřizujete kotlíkové dotacena klíč?

Přímo VIADRUS kotlíkové dotace na klíč nevyřizuje. Máme však smluvního partnera, Dům kotlů, který vám kompletně vyřídí dotace na klíč a současně dodá i kotel.

Kontakt:
Zuzana Singrová
Mobil: 730 157 444
E-mail: singrova@dumkotlu.cz
 

Automatické kotle na uhlí a pelety

Můžu vyměnit starý kotel za nový bez úpravy komínu?

Moderní kotle na tuhá paliva od většiny výrobců vynikají vysokou účinností, která s sebou nese vedle nízké spotřeby paliva a výborné emisní třídy taky nízkou teplotu spalin a případně i vyšší nároky na komínový tah. Díky tomu je nutné věnovat zvýšenou pozornost spalinovým cestám.

V žádném případě nelze pro moderní kotle použít původní komín bez předchozího prověření specialistou na odkouření (např. revizním technikem spalinových cest), který posoudí kompatibilitu původní spalinové cesty a nového kotle. Toto doporučujeme realizovat ještě před zakoupením kotle.

Je možné použít automatické kotle v samotížném provozu?

Při pořízení našeho automatického kotle doporučujeme provést zapojení podle námi doporučených hydraulických schémat.

Samotížný provoz není možný.

A3W S25xx - v ceníku máte uvedenu jednu variantu kotle, v SVT jsou uvedeny 3 varianty. Která varianta je uvedena v ceníku a proč je to takto rozděleno?

V ceníku je uvedena varianta A3W S25PB - kotel na pelety a hnědé uhlí. Tuto variantu obdržíte, pokud kotel zakoupíte mimo dotační program.

Důvod proč je v SVT pro kotlíkové dotace uvedeno více variant jednoho kotle je, že jsme chtěli poskytnout žadatelům možnost volby. V rámci kotlíkových dotací si lze vybrat verzi pouze pro pelety (vyšší dotace) nebo kombinaci uhlí+pelety (nižší dotace). Stručně řečeno se jedná o jeden kotel s možnosti volby druhu paliva pro dotační program.

Kotle na tuhá paliva – ruční přikládání

Jakou emisní třídu splňují kotle U24, U26 ECO a U28?

Kotel HERCULES U24 je kotel 3. třídy na palivo hnědé, černé uhlí a koks.

Kotel HERCULES U26 ECO je kotel 3. třídy na palivo koks.

Kotel HERCULES U28  je kotel 3. třídy na palivo hnědé a černé uhlí.

V případě použití jiného paliva, na které není kotel certifikován, nebudou splněny emisní požadavky EN 303-5 a nemusí být dosaženo garantovaného výkonu.

Jaký je rozdíl mezi prohořívacím, odhořívacím a pyrolytickým kotlem?

Ve všech třech případech se jedná kotle s ruční dodávkou paliva. U prohořívání a odhořívání je využiváno přirozeného tahu spalovacího vzduchu bez pomocných zařízení (ventilátor).

Prohořívací kotel, je kotel,  v němž probíhá postupné spalování a spaliny procházejí přes vrstvu nespáleného paliva. Jednoduše díky přirozeného tahu zdola nahoru, prohořívá plamen vrstvou paliva.

Odhořívací kotel, je kotel, v němž probíhá postupné spalování paliva v dolní části kotle. Spaliny odcházejí mimo nespálenou vrstvu paliva. Nespálené palivo se postupně propadá do ohniště. Díky složitějším spalinovým cestám vyžadují tyto kotle velmi dobrý komínový tah.

 

Pyrolytický (Zplyňovací) kotel, je kotel, kde k přívodu spalovacího vzduchu je použito ventilátoru. Kotel má dvě spalovací komory, kde v první se spaluje palivo (dřevo, uhlí) a ve druhé dochází ke spalování těkavých látek a plynů uvolněných při hoření paliva v první komoře.  K pyrolýze (zplyňování) dochází při jakémkoli spalování, ale u prohořívání a odhořívání, k němu dochází živelně. V pyrolytickém kotli je tento proces kontrolován přísunem spalovacího vzduchu pomoci již zmíněných ventilátorů.

 

Který kotel nahrazuje starý kotel HERCULES U22 (U26)?

Kotle HERCULES U22 a U26 byly nejprodávanější kotle ve své době. Zpřísněním emisních požadavků pro kotle na tuhá paliva od roku 2014 byly tyto kotle nahrazeny kotly HERCULES U24, U26 ECO a U28, které jsou však v prodeji pouze do konce roku 2017.

Kotle U22 a U26 lze alternativně vylepšit použitím přestavbové sady, kdy přestavěné kotle již požadavky nové legislativy splňují.

V současné době je v prodeji moderní kotel HERCULES U32, který splňuje požadavky ČSN EN 303-5 a Zákona 201/2012 Sb. na černé, hnědé uhlí a také dřevo.

Proč není kotel HERCULES U26 určen pro český trh?

Tento kotel nesplňuje emisní parametry 3. třídy dle EN 303-5 a proto od 1.1.2014 nesmíme tento kotel uvádět na český trh.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi úspěšný kotel nejen v ČR, ale i v zahraničí, je tento kotel dodáván na trhy, kde přísná emisní pravidla neexistují.

Jaký je rozdíl mezi kotli HERCULES U26 a U26 ECO?

Rozdíl je v třídě kotle dle ČSN EN 303-5 a v používaném palivu.

Kotel HERCULES U26 je kotel 1. emisní třídy na palivo dřevo, černé uhlí a koks. Kotel HERCULES U26 ECO je kotel 3. emisní třídy na palivo koks. Vnější vzhled obou verzí je identický, liší se uvnitř spalovací komory.

Mohu v kotli HERCULES U24 (U28) spalovat i dřevo?

Odhořívací kotle HERCULES U24 a U28 jsou certifikovány na palivo uhlí a koks (U24) a uhlí (U28). Jako doplňkové palivo lze použít dřevo. Myslí se tím použití dřeva na zatápění a rozhoření hlavního paliva. Používáním dřeva jako hlavního paliva nebudou splněny emisní požadavky 3. třídy.

Jaké rozměry má mít můj komín, aby dosáhl požadovaného komínového tahu?

Komínový tah je velmi důležitým prvkem pro bezproblémový provoz kotle. Každý typ kotle a jeho výkonová varianta vyžadují jiný komínový tah. Pro tah důležitý jak průměr komínového průduchu a jeho výška, ale i jiné faktory (umístění domu v krajině, zástavbě apod.). Doporučujeme konzultovat tento problém vždy s odbornou kominickou firmou. Orientační průměr a výšku komínu můžete také zjistit z grafu.

Jakou výhodu má použití akumulační nádoby?

Hlavní výhoda spočívá v tom, že kotel je provozován na nejvyšší výkon s konstantním teplotním spádem a výkonová nerovnoměrnost odběru otopnou soustavou (od 20 do 100 %) se vyrovnává akumulačním zásobníkem, do kterého se ukládá přebytečné teplo vyrobené kotlem. Pří provozu kotle na nejvyšší výkon se dosahuje zpravidla nejvyšší účinnosti a zároveň i nejnižších emisí. Není nutno kotel "dusit", čímž zabráníme dehtování a zanášení komínu.

Montáž akumulační nádrže do topného systému je u většiny kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním od většiny výrobců povinná. Z povinnosti jsou vyjmuty dva naše kotle - Hercules U24 a Hercules U26 ECO.

Obecné dotazy

Proč kotel VIADRUS?

V dnešní době, kdy zahraniční kapitál ovládá mnoho českých firem vyrábějících topenářské produkty, zůstává VIADRUS, a.s. čistě českou společností.

Více než 130 let zkušeností z výroby litinových kotlů, které jsou ověřené užíváním v mnoha českých a zahraničních domácnostech, jsou zárukou dlouhodobé životnosti a kvality. Široký sortiment výrobků umožňuje výběr kotle podle Vašich požadavků.

Za dlouhodobé působení na trhu jsme vybudovali rozsáhlou síť servisních a montážních firem.

Protože našim výrobkům věříme, máme u jednotlivých výrobků jedny z nejdelších záručních dob.

 

Věříme že, koupí kotle VIADRUS se zařadíte mezi další spokojené majitele českého kotle.

Jaký výkon kotle potřebuji?

Dobře nadimenzovaný výkon kotle je jedna z důležitých podmínek jeho bezproblémového provozu. Nejlépe je obrátit se na projektanta vytápění, který je schopen navrhnout jeho optimální výkon.

V případě starších domů, kde se uvažujete o kotli na ruční přikládání, doporučujeme instalaci akumulační nádrže, která optimalizuje provoz kotle a jeho obsluhu. Ve většině případů je její instalace dokonce povinná.

Jestliže jste se rozhodli ke koupi automatického kotle, doporučujeme kotle s plynulou ekvitermní regulaci, která zamezí přetápění domu, protože kotel v určitém období topí ve výkonu, který je zrovna potřeba.

Velice hrubý odhad potřebného výkonu lze určit z plochy běžné stavby rodinného domu, kdy pro staré nezateplené stavby se může uvažovat se 150 – 160 W/m2, u moderních zateplených domů pak 70 – 80 W/m2.

Jaká je životnost kotlů VIADRUS?

V případě správného doporučeného zapojení kotle do topného systému, používání předepsaného paliva a pravidelné údržby se životnost našich kotlů pohybuje od 20 do 30 let. V mnoha případech nás kontaktují zákazníci, kteří používají kotel „VIADRUS“ již ve třetí generaci. U automatických a plynových kotlů, kde velkou roli hraje i elektronické a elektrické vybavení kotle, se životnost pohybuje od 15 do 25 let.

Kde koupím náhradní díly na kotle VIADRUS?

Náhradní díly na výrobky VIADRUS jsou prodávány přes partnerské firmy tzv. „servisní gesce“, které je distribuují k zákazníkům přes servisní techniky. Někteří smluvní prodejci jsou schopni náhradní díl dodat přímo konečnému zákazníkovi. V každém kraji je minimálně jedna gesce. Bližší informace získáte na webu nebo na infolince 596 088 888.

Do jakých emisních tříd spadají kotle VIADRUS?

Připravili jsme pro vás přehled historických i současných kotlů VIADRUS a jejich zatřídění do emisních tříd. Vše je uspořádáno v tabulce, kde první list obsahuje kotle bez emisní třídy a druhý list kotle s emisními třídami. Tabulka v Excelu je ke stažení zde.

Mohu v litinovém kotli použít nemrznoucí směs?

V tomto případě doporučujeme obrátit se na výrobce nemrznoucí směsi, který vám sdělí, zda jejich nemrznoucí směs je vhodná do systému s litinovým nebo ocelovým kotlem. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho distributorů nemrznoucích směsí, společnost VIADRUS neprovádí zkoušení svých výrobků na odolnost při provozu s nemrznoucí směsí.

Plynové kotle

Kolik plynu ušetřím, když vyměním atmosférický plynový kotel za kondenzační?

Při použití kondenzačního kotle je úspora plynu kolem 15% v porovnání s klasickým plynovým kotlem.

Jaký je rozdíl mezi termostatem OFF-ON a systémem OpenTherm?

Termostat OFF-ON pouze vypíná a zapíná provoz kotle.

OpenTherm je regulační systém, který komunikuje s kotlem a na základě teplotního požadavku v prostoru dává kotli pokyn na plynule snížení nebo zvýšení výkonu. Tzn. optimalizuje výkon kotle s ohledem na potřebu vytápění.  

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Proč bylo nutné v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu  technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Podle §41 odst. 15 musela první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Bližší informace naleznete zde.

Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro získání oprávnění k provádění revizí kotlů VIADRUS dle zákona č. 201/2012?

Musíte splnit následující požadavky:

1) registrace u některého servisního centra VIADRUS
2) platný certifikát servisního technika VIADRUS
3) může to být montážní firma která má v živnostenském oprávnění u předmětu podnikání vodoinstalatérství, topenářství viz níže

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?

K předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu.

Které kotle na TP podléhají povinné kontrole (revizi)?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva, jehož příkon je 10 kW včetně a vyšší, bylo třeba realizovat do 31.12.2016 provedení první kontroly kotle. Další kontroly je pak třeba vykonat každé dva roky.

Kdo mi provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.  Kontrolu kotlů VIADRUS mohou tedy provést jen osoby s osvědčením od naší společnosti

Seznam těchto oprávněných osob je přístupný na těchto stránkách.

Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Příkon kotle zjistíte, když vydělíte Výkon kotle jeho Účinností.

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. V případě, že ani ten již nevlastníte, obraťte se na nás telefonicky nebo emailem. Kontakty:  telefon 596 088 888 (v pracovní dny od 8:00 do 12:00),  email:  info@viadrus.cz

Co bude kontrolováno a jaký bude výstup z kontroly?

Výstupem z kontroly bude Protokol. Vzor protokolu, ze kterého je patrno, co vše bude předmětem kontroly, naleznete zde.

 

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého, zaniklého nebo nezjistitelného výrobce?

Kontrolu i těchto kotlů může provést osoba proškolená společností VIADRUS pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

Radiátory

Proč radiátory VIADRUS?

Dnešní doba nás staví před řadu zodpovědných rozhodnutí, které ovlivní náš život na dlouhou dobu. Není vždy snadné se zorientovat ve všech oblastech, které musíme řešit. Abychom ušetřili váš čas, připravili jsme malý přehled, který vám volbu radiátorů pro vaše nové nebo rekonstruované bydlení usnadní.

 

Rozhodnutí první: litinové nebo plechové radiátory?

Trh je zaplaven pestrou nabídkou dvou základních typů radiátorů – litinových a plechových. Na první pohled vychází lépe radiátory plechové. Mají obvykle nižší pořizovací cenu, jsou relativně úzké a dokonce se o nich tvrdí, že mají rychlejší náběh. Pokud pomineme první dojem a zamyslíme se, situace se začne jevit jinak.

Plechové radiátory
Výhody – nižší pořizovací cena, nižší prostorová náročnost
Nevýhody – krátká životnost, nízká tepelná setrvačnost, „nepřirozená“ distribuce tepla, tuctový laciný vzhled

Litinové radiátory
Výhody – téměř neomezená životnost, vysoká tepelná setrvačnost, přirozená sálavá distribuce tepla, luxusní vzhled
nevýhody – vyšší pořizovací cena, relativně větší prostorová náročnost

 

Závěr: Pokud si budujete dlouhodobé útulné bydlení, kde chcete bez problémů desítky let topit a mít topná tělesa, za která se nemusíte stydět, volte litinové radiátory. Navíc pověra s pomalejším náběhem litinových radiátorů již byla vyvrácena testováním pomocí termokamery. Jak plechová tělesa, tak i otopná litinová tělesa. mají praktický stejný náběh teplot, a to za dobu cca 4 – 5 minut. Jiná situace je ovšem u chladnutí. Zatímco plechový radiátor vychladne za cca 50 minut, litinové těleso na stejnou teplotu vychladne až za více než 2 hodiny.

 

Rozhodnutí druhé: Jaký výrobce je nejlepší?

Že z hlediska životnosti a tepelného komfortu jednoznačně vítězí litinové radiátory, jsme si už potvrdili. Na trhu je však široká nabídka litinových otopných těles. Proč si vybrat právě ty z produkce VIADRUS?

  • VIADRUS je česká firma, jeden z nejstarších výrobců litinových radiátorů na světě, již od roku 1888, přičemž výroba kompletně probíhá v Bohumíně
  • VIADRUS vyrábí kvalitně dle certifikace ISO 9001, přičemž každý radiátor je několikrát během výroby testován a tlakován
  • VIADRUS poskytuje na svá topná tělesa záruku 20 let, faktická životnost je však téměř neomezená
  • VIADRUS má v sortimentu jak tradiční tvary pro běžné bydlení, tak luxusní litinová tělesa používaná v historických nebo naopak supermoderních interiérech, tělesa závěsná i s nožičkami
  • VIADRUS nabízí barevnou úpravu povrchu v desítkách odstínů dle vzorníku RAL, povrch může být patinovaný nebo natur
  • VIADRUS navíc nabízí volitelný počet článků pro radiátory včetně volby horního nebo dolního připojení a stylových retro ventilů, z nichž některé mohou mít i termostatickou hlavici
  • VIADRUS je vám blízko prostřednictvím husté sítě poboček velkoobchodů a montážních a servisních partnerů

 

Závěr: S litinovým radiátorem VIADRUS nemůžete udělat a chybu a tato investice se vám v bohaté míře vrátí jak v životnosti těles, tak v maximálním tepelném komfortu a útulnosti bydlení.

Lze u klasických radiátorů provést spodní připojení?

Ano lze, ale je nutno použít speciální dvoučlánek, který je přizpůsoben pro spodní zapojení. Dvoučlánek pro klasické typy radiátoru je vybaven integrovaným termoregulačním ventilem Danfos.

Co je to „standardní dodávka“?

Standardně jsou tělesa Kalor, Kalor 3, Termo a Styl dodávána v soupravách o 10-ti článcích a v základní barvě RAL 7035.

Po dohodě lze zvolit také jinou velikost soupravy i konečnou barevnou úpravu dle vzorníku RAL.

Tělesa Bohemia 450/220 a Bohemia R 450/225 jsou dodávána v soupravách na přání a to od 3 do19 článků. U velikosti do 12 článků jsou v sestavě 2 články s nohou. U souprav větších velikosti jsou 3 články s nohou. S důvodu souměrnosti soupravy jsou tělesa nad 12 článků dodávána jen v lichém počtu článků.

Tělesa Bohemia 800/220 a Bohemia R 800/220 jsou dodávány v soupravách o velikosti od 3 do 19 článků. U velikosti soupravy do 10 článků jsou v sestavě 2 nožky, u velikosti 11 článků až 15 článků jsou 3 nožky a u velikosti 15 článků až 19 článků jsou 4 nožky. S důvodu souměrnosti soupravy jsou tělesa nad 10 článků dodávána jen v lichém počtu článků. Tělesa nad 10 článků jsou dodávána v rozloženém stavu.

Tělesa Hellas jsou dodávána v soupravách na přání a to od 3 do 29 článků. U velikosti do 14 článků jsou v sestavě 2 články s nohou. U souprav větších velikosti jsou 3 články s nohou. Z důvodu souměrnosti jsou soupravy nad 14 článků dodávány jen v lichém počtu článků. Tělesa Hellas jsou k dispozici pouze do vyprodání zásob.

Na objednávce je nutno uvést typ růžic, kterými má byt těleso osazeno a číslo barevného odstínu dle RAL.

Mohu si objednat jiné než 10 článkové těleso?

Ano. Odpověď viz předchozí dotaz (Co je to „standardní dodávka“?).

Mohu si vybrat jinou barvu než bílou?

Ano. Volit je možno jen dle vzorníku RAL.

Kde najdu výkony radiátorových článků pro jiný tepelný spád než 75/65 stupňů Celsia?

Veškerá technické data včetně výkonů při různých teplotních spádech najdete v dokumentu "Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles" (tzv. OTD). Dokument je umístěn na našich webových stránkách u jednotlivých radiátorů v záložce "Ke stažení".

Jaký použít systém zavěšení radiátorů?

Uchycení otopných těles doporučujeme provést některým z následujících způsobů:

Uchycení otopných těles Bohemia, Bohemia R a Hellas doporučujeme provést postavením na nohy otopného tělesa. Pro typy Kalor, Kalor 3, Termo a Styl doporučujeme úchyty firmy WEMEFA

 

WEMEFA souprava č. 3

Slouží obdobně jako trubkové konzoly k upevnění otopných těles do plných stěn, avšak jejich výhoda spočívá především v podstatně jednodušší a rychlejší montáži (není nutné dodržovat při vrtání otvorů pro konzoly přesné rozměry roztečí a šířky článků v soupravách). Tímto způsobem lze velice snadno upevnit všechny typy a velikosti vyráběných otopných těles.

 

WEMEFA souprava č. 4

Slouží pro upevnění otopných těles do dutých stěn.

 

WEMEFA souprava č. 7

Usazení otopných těles na stojan. Daný způsob je vhodný pro typy otopných těles Kalor, Kalor 3 a Termo, doporučujeme jej použít v místnostech se sádrokartonovými příčkami nebo obklady, příp. všude tam, kde nelze aplikovat upevnění do zdi. Patku stojanu lze upevnit do podlahy přišroubováním nebo zabetonováním např. u velikostí 900/160, 900/70 apod. Při objednávce je nutno specifikovat, o jakou velikost otopného tělesa se jedná.

 

Uchycení pomocí trubkových konzol

Lze použít pro uchycení těles do plných stěn. Toto uchycení je vhodné pro typy Kalor, Kalor 3, Termo a spodní konzola Styl.

Další typy uchycení a potřebný počet uchycení pro různé velikosti těles naleznete v Souhrnu technických informací pro projektování litinových otopných těles, které jsou dostupné na našich webových stránkách na záložce "Ke stažení".

Pro partnery