Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Kotlíková dotace

Které kotle VIADRUS jsou zaregistrované v SVT a jakou na ně dostanu dotaci?

Navštivte náš "kotlíkový" web s přehledem všech aktuálních dotovaných kotlů VIADRUS, u kterých najdete rovnou i příslušné SVT kódy.

Registrované kotle VIADRUS najdete i na webu SFŽP.

Jak to je s termíny omezení pro jednotlivé emisní třídy?

Kolem přechodu ze starých kotlů na ekologické kotle vyšších emisních tříd se neustále opakují některá významná data. Pojďme si je shrnout, i když některá již nastala v minulosti.

1. ledna 2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

1. ledna 2017
Uživatel kotle musí na vyžádání místní samosprávy předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Pokud ji nemá, může mu být uložena pokuta až 20 000 Kč.

1. ledna 2018
Zákaz výroby kotlů 3. emisní třídy. Tyto kotle se však mohou nadále používat bez jakéhokoliv limitu. Toto omezení se týká rovněž přestavbových sad na 3. emisní třídu.

1. ledna 2020
Od 1. 1. 2020 musí kotle na tuhá paliva vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5:2012. Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy, jejich používání však není omezeno.

1. září 2022
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Kotle a přestavbové sady 3. emisní třídy lze nadále používat bez omezení a samozřejmě rovněž kotle 4. a 5. emisní třídy.

Vyřizujete kotlíkové dotacena klíč?

Přímo VIADRUS kotlíkové dotace na klíč nevyřizuje. Máme však smluvního partnera, Dům kotlů, který vám kompletně vyřídí dotace na klíč a současně dodá i kotel.

Kontakt:
Zuzana Singrová
Mobil: 730 157 444
E-mail: singrova@dumkotlu.cz
 

Kolik ušetřím na topení výměnou kotle v kotlíkové dotaci?

Odborný server TZB-info.cz připravil kalkulačku ve formátu Excel, která vám poskytne orientační informaci o tom, kolik ušetříte za topení výměnou kotle v rámci 2. kola kotlíkových dotací. Kalkulačku naleznete v tomto článku

Které varianty automatických kotlů A3W/A3C jsou určeny pro dotace?

Pro 3. kolo kotlíkových dotací jsou určeny kotle v provedení na biomasu (pelety z dřevní hmoty). Oba typy kotlů, litinový A3C i oceloplechový A3W, jsou vyráběny v jednom provedení a jednotlivé varianty se rozlišují až při instalaci označením používaného paliva na kotlovém štítku.
Varianta označená PB je základní provedení umožňující spalování dřevních pelet i tříděného hnědého uhlí, které přísluší v 2. kole kotlíkové dotace nižší částka a pro 3. kolo není uznávaná. Varianta označená P je provedení pouze na dřevní pelety (biomasu), které přísluší v 2. kole kotlíkových dotací vyšší částka a je uznávaná i pro 3. kolo.
Důvodem je možnost zvolit pouze „biomasový“ kotel pro přiznání vyšší dotace, resp. pro uznání kotle ve 3. vlně kotlíkových dotací.

Který dotovaný kotel vyjde nejlevněji?

Nejnižší pořizovací náklady - také s ohledem na obvyklou nutnost úpravy spalinové cesty - vycházejí většinou u kondenzačních plynových kotlů. Pořizovací cena těchto kotlů je nižší nebo srovnatelná s cenou automatických peletových kotlů a odkouření je provedeno pomocí relativně levného plastového stavebnicového systému. Také prostorová náročnost je nejmenší ze všech druhů kotlů (snad jen s výjimkou elektrokotlů). Komfort obsluhy patří naopak mezi jedny z nejvyšších.

Náklady na palivo (zemní plyn) jsou navíc téměř srovnatelné s náklady na palivo u peletových automatických kotlů - viz srovnání nákladů na vytápění na portálu TZBinfo. Podmínkou je samozřejmě dostupnost plynové přípojky. Ještě nižších pořizovacích nákladů můžete dosáhnout zakoupením kondenzačního kotle VIADRUS K4 za speciální výprodejové ceny.

V případě nedostupnosti plynové přípojky můžete při pořízení automatického kotle na uhlí nebo dřevní pelety využít akčních cen kotlů A3W.

Automatické kotle na uhlí a pelety

Je možné použít automatické kotle v samotížném provozu?

Při pořízení našeho automatického kotle doporučujeme provést zapojení podle námi doporučených hydraulických schémat.

Samotížný provoz není možný.

A3W S25xx - v ceníku máte uvedenu jednu variantu kotle, v SVT jsou uvedeny 3 varianty. Která varianta je uvedena v ceníku a proč je to takto rozděleno?

V ceníku je uvedena varianta A3W S25PB - kotel na pelety a hnědé uhlí. Tuto variantu obdržíte, pokud kotel zakoupíte mimo dotační program.

Důvod proč je v SVT pro kotlíkové dotace uvedeno více variant jednoho kotle je, že jsme chtěli poskytnout žadatelům možnost volby. V rámci kotlíkových dotací si lze vybrat verzi pouze pro pelety (vyšší dotace) nebo kombinaci uhlí+pelety (nižší dotace). Stručně řečeno se jedná o jeden kotel s možnosti volby druhu paliva pro dotační program.

Emisní třídy a povinné prohlídky kotlů

Jak to je s termíny omezení pro jednotlivé emisní třídy?

Kolem přechodu ze starých kotlů na ekologické kotle vyšších emisních tříd se neustále opakují některá významná data. Pojďme si je shrnout, i když některá již nastala v minulosti.

1. ledna 2014
Zákaz prodeje kotlů emisní třídy 1 a 2

1. ledna 2017
Uživatel kotle musí na vyžádání místní samosprávy předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Pokud ji nemá, může mu být uložena pokuta až 20.000 Kč.

1. ledna 2018
Zákaz výroby kotlů emisní třídy 3. Tyto kotle se však mohou nadále používat bez jakéhokoliv limitu. Toto omezení se týká rovněž přestavbových sad na emisní třídu 3.

1. ledna 2020
Od 1. 1. 2020 musí nově dodávané kotle na tuhá paliva vyhovovat emisním limitům na úrovni emisní třídy 5 dle normy ČSN EN 303-5:2012. Zákaz prodeje kotlů emisní třídy 4, jejich používání však není omezeno.

1. září 2022
Zákaz používání kotlů emisní třídy 1 a 2. Kotle a přestavbové sady emisní třídy 3 lze nadále používat bez omezení a samozřejmě rovněž kotle emisní třídy 4 a 5.

Jako emisní třídu splňují kotle U22 Economy, E22 Economy, U22 Economy Pellet?

Všechny zmíněné kotle tedy U22 Economy, E22 Economy a U22 Economy Pellet splňují nejpřísnější ekologickou 5. emisní třídu. Splňují rovněž podmínky Ekodesignu.

Jakou emisní třídu splňují kotle U24, U26 ECO a U28?

Kotel Hercules U24 je kotel třídy 3 na palivo hnědé uhlí, černé uhlí a koks.

Kotel Hercules U26 ECO je kotel třídy 3 na palivo koks.

Kotel Hercules U28  je kotel třídy 3 na palivo hnědé a černé uhlí.

V případě použití jiného paliva, na které není kotel certifikován, nebudou splněny emisní požadavky EN 303-5 a nemusí být dosaženo garantovaného výkonu.

Do jakých emisních tříd spadají ostatní kotle vyráběné v Bohumíně?

Připravili jsme pro vás přehled historických i současných kotlů VIADRUS a jejich zatřídění do emisních tříd. Vše je uspořádáno v tabulce, kde první list obsahuje kotle bez emisní třídy a druhý list kotle s emisními třídami. Tabulka v Excelu je ke stažení zde.

Proč bylo nutné v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu  technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musela první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Bližší informace naleznete zde.

Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Příkon kotle zjistíte, když vydělíte výkon kotle jeho účinností. Tyto údaje naleznete na kotlovém štítku nebo

v návodu k instalaci a obsluze. Případně se obraťte na nás telefonicky nebo e-mailem. Telefon 596 088 888 (v pracovní dny od 8:00 do 12:00), email: info@viadrus.cz.

Co bude kontrolováno a jaký bude výstup z kontroly?

Výstupem z kontroly bude Protokol, jehož obsah je dán legislativou. Vzor protokolu, ze kterého je patrno, co vše bude předmětem kontroly, naleznete zde.
 

Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?

Protokol o provedené kontrole musíte předložit až na vyzvání kontrolním orgánům. Není potřeba jej nikde doručovat. S platností od 1.1.2020 pak bude zřízena centrální on-line evidence, do které bude revizní technik povinen provedenou revizi evidovat a to do 30 dnů od jejího provedení. Přesto Vám doporučujeme pečlivé uschování Vaší kopie Protokolu o provedené revizi kotle.

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého, zaniklého nebo nezjistitelného výrobce?

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností VIADRUS pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro získání oprávnění k provádění revizí kotlů VIADRUS dle zákona č. 201/2012?

Musíte splnit následující požadavky:
1) registrace u některého servisního centra VIADRUS
2) platný certifikát servisního technika VIADRUS
3) živnostenské oprávnění u předmětu podnikání vodoinstalatérství, topenářství
Více informací získáte na infolince 596 088 888 / info@viadrus.cz

Kotle na tuhá paliva – ruční přikládání

Jaký je rozdíl mezi prohořívacím, odhořívacím a pyrolytickým kotlem?

Ve všech třech případech se jedná kotle s ruční dodávkou paliva. U prohořívání a odhořívání je využíváno přirozeného tahu spalovacího vzduchu bez pomocných zařízení (ventilátor).

Prohořívací kotel je kotel, v němž probíhá postupné spalování, kdy spaliny procházejí přes vrstvu nespáleného paliva. Jednoduše díky přirozeného tahu zdola nahoru, prohořívá plamen vrstvou paliva.

Odhořívací kotel je kotel, v němž probíhá postupné spalování paliva v dolní části kotle. Spaliny odcházejí mimo nespálenou vrstvu paliva. Nespálené palivo se postupně propadá do ohniště. Díky složitějším spalinovým cestám vyžadují tyto kotle velmi dobrý komínový tah.

Pyrolytický (zplyňovací) kotel je kotel, kde je k přívodu spalovacího vzduchu zpravidla použit elektronikou řízený ventilátor. Kotel má dvě komory, kde v první se palivo (dřevo, uhlí) zplyňuje a ve druhé dochází ke spalování vzniklých těkavých látek a plynů uvolněných při hoření paliva v první komoře.  K pyrolýze (zplyňování) dochází při jakémkoli spalování, ale u prohořívání a odhořívání k němu dochází živelně. V pyrolytickém kotli je tento proces kontrolován přísunem spalovacího vzduchu pomoci již zmíněných ventilátorů. Výjimkou jsou zplyňovací kotle U32, U38, U68 a U22 Economy, kde k tomu procesu stačí přirozený tah komína. Tyto kotle jsou vybaveny speciálním, patentově chráněným keramickým systémem Viaburn, ve kterém dochází k dokonalému spálení těkavých látek a plynů.

Který kotel nahrazuje starý kotel HERCULES U22 (U26)?

Kotle Hercules U22 a U26 byly ve své době nejprodávanější kotle s ručním přikládáním. V České republice je možné tyto kotle používat do 1.9.2022. Po tomto datu je již jejich provozování v rozporu se zákonem.

Volba vhodného typu nového ručně přikládaného kotle je závislá na používaném palivu (uhlí nebo dřevo) a případném využití 3. kola dotačního programu „Kotlíková dotace“.

Pro topení dřevem je možno použít novinku U22 Economy, pro topení uhlím Hercules U32, pro topení dřevem a uhlím kotel Hercules U68,.

Pro 3. kolo kotlíkových dotací je určen kotel na dřevo Hercules E68 a kotel P7C.

Všechny tyto nové kotle plní emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 a požadavky Zákona 201/2012 Sb. na uvedená paliva.

Jaký je rozdíl mezi kotli HERCULES U26 a U26 ECO?

Rozdíl je v třídě kotle dle ČSN EN 303-5 a v používaném palivu. Kotel Hercules U26 je kotel emisní třídy 1 na palivo dřevo, černé uhlí a koks. Kotel Hercules U26 ECO je kotel emisní třídy 3 na palivo koks. Vnější vzhled a konstrukce litinového tělesa obou verzí jsou identické, kotel U26 ECO se liší keramickou sestavou uvnitř spalovací komory.

Mohu v kotli HERCULES U24 (U28) spalovat i dřevo?

Odhořívací kotle Hercules U24 a U28 jsou certifikovány na palivo uhlí a koks (U24) a uhlí (U28). Jako doplňkové palivo lze použít dřevo, které je určeno na zatápění a rozhoření hlavního paliva. Používáním dřeva jako hlavního paliva nebudou splněny emisní požadavky třídy 3.

Jaké rozměry má mít můj komín pro dosažení požadovaného komínového tahu?

Komínový tah je velmi důležitým prvkem pro bezproblémový provoz kotle. Každý typ kotle a jeho výkonová varianta vyžadují jiný komínový tah. Pro tah je důležitý jak průměr komínového průduchu a jeho výška, ale i jiné faktory (konstrukce komína, způsob napojení kotle, umístění domu v krajině a zástavbě apod.). Nelze tedy konzultovat vhodnost komína "na dálku". Vždy je nutné posouzení odbornou kominickou firmou a to na konkrétní typ kotle a jeho výkonovou variantu. „Důležité je mít co nejkratší cestu spalin od kotle do komína s potřebným spádem, bez kolen“ Pokud je vzdálenost delší než 0,4m je potřeba kouřovod zaizolovat, jen tak je možné dosáhnout správný tah komína pro ideální účinnost a emise – čili maximální úsporu nákladů za palivo.

Čím se liší nový kotel U22 Economy od původního kotle Hercules U22?

Původní kotel Hercules U22 byl svou konstrukcí primárně určen pro spalování koksu prohořívacím způsobem. S postupem doby bylo na základě požadavků zákazníků docertifikováno ještě použití černého uhlí a dřeva. Celkem se v Bohumíně vyrobilo a prodalo přes 650 000 těchto kotlů. Jejich technické a emisní parametry však již nejsou v souladu s dnešní dobou a proto jejich výroba bude ukončena 31.12.2019.

Na tradici tohoto úspěšného kotle navazuje svým jménem nový model U22 Economy. Konstrukce tohoto kotle je ale diametrálně odlišná, v podstatě vychází z konstrukce kotlů Hercules U68. Na základě provozních zkušeností došlo k výrazným konstrukčním úpravám jak litinového výměníku, tak vnitřní žárobetonové vložky a tak bylo dosaženo významného zlepšení parametrů kotle. Jedná se zejména o snížení nároku na komínový tah a rozšíření výkonové řady až do 41 kW. Jedná se tedy o zplyňující kotel, který je určen pro spalování dřeva při splnění nejpřísnějších českých i evropských předpisů a norem. Kotel splňuje Ekodesign, emisní třídu 5 a dokonce i nejpřísnější německou normu BimSchV Stufe 2. Těchto parametrů dosahuje i bez podpory ventilátoru a elektronické řídící jednotky.

Obecné dotazy

Proč kotel VIADRUS?

VIADRUS a.s. je na rozdíl od jiných, původně českých značek, jednou z posledních čistě českých společností. Více než 130 let zkušeností z výroby litinových kotlů, které jsou ověřené užíváním v mnoha českých a zahraničních domácnostech, jsou zárukou jejich kvality a dlouhodobé životnosti. Protože našim výrobkům věříme, máme u jednotlivých výrobků jedny z nejdelších záručních dob. Díky dlouhodobému působení na trhu jsme také vybudovali rozsáhlou síť servisních a montážních firem.

Můžu vyměnit starý kotel za nový bez úpravy komínu?

Moderní kotle na tuhá paliva od většiny výrobců vynikají vysokou účinností, která s sebou nese vedle nízké spotřeby paliva a výborné emisní třídy taky nízkou teplotu spalin a případně i vyšší nároky na komínový tah. Díky tomu je nutné věnovat zvýšenou pozornost spalinovým cestám.
V žádném případě nelze pro moderní kotle použít původní komín bez předchozího prověření specialistou na odkouření (např. revizním technikem spalinových cest), který posoudí kompatibilitu původní spalinové cesty a nového kotle. Potřebné údaje k posouzení vhodnosti stávajícího komínu, nalezne revizní technik v manuálech ke kotlům. Toto doporučujeme realizovat ještě před zakoupením kotle.
Revizní zpráva vystavená odbornou kominickou firmou je jednou z nutných podmínek připojení nového kotle na spalinovou cestu.

Jaký výkon kotle potřebuji?

Stanovení tepelné ztráty objektu a tím i správného výkonu kotle je základním předpokladem dobré funkce kotle a tím i spokojenosti uživatele. Nejlepším způsobem je určení tepelné ztráty objektu výpočtem, tuto službu poskytují projektanti v oboru vytápění po předchozí prohlídce objektu a její cena se pohybuje řádově 3-5 tisíc Kč. Alternativně je možno obrátit se na zkušeného topenáře, který po prohlídce objektu provede "kvalifikovaný odhad“. Rozhodně není možno určit potřebný výkon kotle "na dálku" na základě vytápěné plochy a/nebo kubatury. Důležité jsou i zkušenosti z původního výkonu staršího kotle, kde je nutné zvážit postupné zateplování objektů (výměna oken a pod). Vzhledem k tomu, že kotle na tuhá paliva dosahují nejlepších provozních parametrů na jmenovitý výkon, nedoporučujeme instalaci kotlů o větším výkonu než je potřebný.

Jaká je životnost kotlů VIADRUS?

V případě správného zapojení kotle do topného systému dle doporučených schémat, používání předepsaného paliva a pravidelné údržby se životnost našich kotlů pohybuje od 20 do 30 let. V mnoha případech nás kontaktují zákazníci, kteří používají kotel „VIADRUS“ již ve třetí generaci. U automatických a plynových kotlů, kde velkou roli hraje i elektronické a elektrické vybavení kotle, se životnost pohybuje od 15 do 25 let.

Kde koupím náhradní díly na kotle VIADRUS?

Náhradní díly na výrobky VIADRUS jsou prodávány přes partnerské firmy tzv. „servisní gesce“, které je distribuují k zákazníkům přes servisní techniky.

Někteří smluvní prodejci jsou schopni náhradní díl dodat přímo konečnému zákazníkovi. V každém kraji je minimálně jedna gesce. Bližší informace získáte na webu nebo na infolince 596 088 888. Aktuálně je spuštěn nový e-shop na našich stránkách, kde je možno vybraný sortiment náhradních dílů a příslušenství zakoupit přímo od výrobce.

Mohu v topném systému s litinovým kotlem použít nemrznoucí nebo antikorozní směs?

V tomto případě doporučujeme obrátit se na výrobce dané směsi, který vám sdělí, zda je jejich směs je vhodná do systému s litinovým nebo ocelovým kotlem. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho výrobců a distributorů těchto směsí, společnost VIADRUS neprovádí zkoušení svých výrobků na odolnost při provozu s těmito směsmi.

Plynové kotle

Kolik plynu ušetřím, když vyměním atmosférický plynový kotel za kondenzační?

Při použití kondenzačního kotle je úspora plynu kolem 20% v porovnání s klasickým plynovým kotlem.

Je možno ještě provozovat starší atmosférické plynové kotle?

Ano, je to možné. Provoz stávajících starších jednoduchých plynových kotlů není legislativou nijak omezen. V praxi existují plynové kotle, které běží přes 40 let a jejich uživatelé jsou s nimi stále spokojeni. Omezujícím faktorem pak bývá spíše nižší účinnost daná jednodušší konstrukcí výměníku, technický stav těchto kotlů, případně nedostupnost náhradních dílů na ty nejstarší typy.

Jsou na trhu ještě dostupné jednoduché atmosférické nekondenzační plynové kotle?

VIADRUS stále nabízí nekondenzační nízkoteplotní plynové kotle s litinovým výměníkem, atmosférickým hořákem a elektronicky modulovaným výkonem. Jedná se o typ G42 ECO M a je žádaný zejména uživateli, kteří mají stávající komín splňující podmínky pro provoz s atmosférickým plynovým kotlem a nechtějí (nebo nemají jak) řešit odvod kondenzátu vznikajícího při provozu kondenzačních kotlů. Tento kotel splňuje všechny podmínky dané evropskou legislativou.

Jaký je rozdíl mezi termostatem ON/OFF a systémem OpenTherm?

Termostat ON/OFF pouze dává kotli informaci o dosažení požadované pokojové teploty, v podstatě jen vypíná a zapíná provoz kotle.
OpenTherm je regulační systém, který průběžně komunikuje s kotlem a na základě teplotního požadavku v prostoru mu dává pokyny pro plynule snížení nebo zvýšení výkonu. Tak optimalizuje výkon kotle s ohledem na potřebu vytápění a tím i snižuje spotřebu paliva.

Radiátory

Proč radiátory VIADRUS?

Zkušenosti s výrobou litinových radiátorů od roku 1888 jsou základem vysoké kvality našich radiátorů, které se stávají součástí Vašich domovů. Svým stylem a variabilitou provedení pak vyhoví v podstatě každému interiéru - záleží jen na definování Vašich požadavků na výkonové nebo barevné provedení.

Jsou lepší litinové nebo plechové radiátory?

Stejně jako každý produkt, i různé typy radiátorů mají svá pro a proti. A své zastánce ;-) Plechové radiátory mají obvykle na stejný výkon nižší pořizovací cenu, jsou relativně úzké a jsou relativně lehké. Mají však velmi malou tepelnou kapacitu a malou tepelnou setrvačnost - velmi rychle vychladnou. To není zdaleka ideální vlastnost u nízkoteplotních topných systémů, kam lze zcela určitě zařadit moderní kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. Navíc - jejich vzhled je u běžných typů velmi "uniformní". A ještě jeden aspekt: životnost se oproti minulosti sice značně zlepšila, ale - zkuste se podívat na benzinových pumpách, jak vypadají radiátory na WC...
Litinové radiátory jsou sice při stejném výkonu dražší, těžší a větší. Ale mají téměř neomezenou životnost a ideální vlastnosti pro nízkoteplotní radiátorové vytápění. Ale hlavně ... mají duši. Na rozdíl od "bílých krabic" jsou součástí interiéru a spolupodílejí se na vytváření Vašeho domova.

Lze u litinových radiátorů provést spodní připojení?

Ano lze, ale je nutno použít speciální dvoučlánek, který je přizpůsoben pro spodní připojení. Dvoučlánek je vybaven integrovaným termoregulačním ventilem Danfos RA-N a je dostupný pro všechny typy radiátorů mimo retro typy.

Co je to „standardní dodávka“?

Standardně jsou tělesa klasických typů Kalor, Kalor 3, Termo a dizajnového typu Styl dodávána v soupravách o 10-ti článcích a v základní barvě RAL 7035 (světle šedá). Po dohodě však lze zvolit také jinou velikost soupravy i konečnou barevnou úpravu dle vzorníku RAL.
Retro radiátory - tj. typy Bohemia, Bohemia R, Atena, Dafne a Windsor - jsou dodávána v soupravách na přání dle objednávky a to ve velikosti od 3 do 19 článků. Počet článků s nohami se v soupravě liší podle typu radiátoru tak, aby se zamezilo průhybu radiátoru a tím i případné deformaci během transportu a/nebo instalaci a následné netěsnosti. Z důvodu souměrnosti soupravy jsou tělesa nad 10-12 článků dodávána jen v lichém počtu článků. V závislosti na typu jsou pak některá tělesa z důvodu manipulovatelnosti dodávána v rozloženém stavu. Na objednávce je nutno uvést typ růžic, kterými má byt těleso osazeno a číslo barevného odstínu dle RAL.

Mohu si objednat jiné než 10 článkové těleso?

Ano. Odpověď viz předchozí dotaz (Co je to „standardní dodávka“?).

Je pravda, že se litinové radiátory velice dlouho nahřívají?

Pověra s pomalejším náběhem litinových radiátorů již byla vyvrácena testováním pomocí termokamery. Jak plechová tělesa, tak i otopná litinová tělesa mají praktický stejný čas náběhu na provozní teplotu, a to cca 4 – 5 minut. Zcela jiná situace je ovšem u chladnutí. Zatímco plechový radiátor vychladne za cca 50 minut, litinové těleso na stejnou teplotu vychladne až za více než 2 hodiny.

Nejsou litinové radiátory zastaralé "žebráky"?

Nezbývá než přiznat, že všechny radiátory VIADRUS jsou "žebráky" - tedy otopná tělesa vytvářená spojením jednotlivých litinových žeber pomocí šroubovaných vsuvek. Ale nejsou to žádní žebráci! Tento typ konstrukce umožňuje vyrobit otopné těleso v podstatě jakéhokoliv výkonu. Výroba probíhá dle certifikace ISO 9001, přičemž každý článek je během výroby minimálně dvakrát podroben tlakové zkoušce na těsnost. Na otopná tělesa sestavená v továrně poskytujeme záruku 20 let. Nabízíme jak aktuálně žádané retro typy, tak i klasické či moderní provedení s možností spodního připojení a integrovaného termostatického ventilu. A pro "fajnšmekry" holdující industriálnímu designu umíme nabídnout povrchovou úpravu průhledným lakem v provedení NATUR (čistá litina) nebo PATINA (litina se zakonzervovaným nádechem lehké koroze).

Mohu si vybrat jinou barvu než bílou?

Ano. Volit je možno jen dle vzorníku RAL.

Kde najdu výkony radiátorových článků pro jiný tepelný spád než 75/65 stupňů Celsia?

Veškerá technické data včetně výkonů při různých teplotních spádech najdete v dokumentu "Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles" (tzv. OTD). Dokument je umístěn na našich webových stránkách u jednotlivých radiátorů v záložce "Ke stažení".

Jaký použít systém zavěšení radiátorů?

Uchycení otopných těles doporučujeme provést některým z dále uvedných způsobů. Uchycení otopných těles retro (Bohemia, Bohemia R, Atena, Dafne, Windsor) doporučujeme provést postavením na nohy otopného tělesa. Pro typy Kalor, Kalor 3, Termo a Styl doporučujeme úchyty firmy WEMEFA, případně klasické trubkové konzoly. Celkový seznam typů uchycení včetně potřebného počtu prvků pro různé velikosti těles naleznete v "Souhrnu technických informací pro projektování litinových otopných těles", které jsou dostupné na našich webových stránkách na záložce "Ke stažení".
WEMEFA souprava č. 3: upevnění otopných těles do plných stěn
WEMEFA souprava č. 4: upevnění otopných těles do dutých stěn.
WEMEFA souprava č. 7: stojanové usazení otopných těles na podlahu v místnostech s neúnosnými stěnami

Pro partnery