StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Podmínkou účasti na školení pro revize kotlů dle zákona 201/2012 sb. je v živnostenském rejstříku zapsaná činnost 43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace.

Školení servisních organizací:
Poplatek za školení kontrol kotlů na TP VIADRUS s vygenerováním oprávnění a registraci činí 4 000,- Kč bez DPH (certifikát na servis kotlů na TP je na vyžádání vygenerován v ceně školení a platí 24 měsíců).
Poplatek za servisní školení na kotle na tuhá paliva činí 1 000,-Kč+DPH (na servisní činnost bez kontrol kotlů na TP VIADRUS).
Poplatek za servisní školení na plynové kotle činí 1 000,-Kč+DPH.

Školení pro montážní firmy:
Poplatek za školení montážních firem činí 1.000,- Kč bez DPH.
Poplatek za montážní školení kontrol kotlů na TP VIADRUS činí 4 000,-Kč bez DPH  
(Platí od 1.5.2020.)
Od 1.5.2020 lze při absolvování školení na revize kotlů získat automaticky certifikát opravňující k montáži kotlů VIADRUS platný 24 měsíců od data vystavení.
 
Právě probíhající školení pro servis

Název Termín Uzavření přihlášek Město Kapacita
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - TUHÁ PALIVA 16.06.2020 09.06.2020 Lukov 20 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2020 - SERVIS 16.06.2020 09.06.2020 Lukov 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - TUHÁ PALIVA 17.06.2020 25.05.2020 Lukov 20 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2020 - SERVIS 17.06.2020 25.05.2020 Lukov 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - PLYN 18.06.2020 10.06.2020 Lukov 25 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2020 - SERVIS 09.06.2020 02.06.2020 Ostrava - Vítkovice 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - TUHÁ PALIVA 09.06.2020 02.06.2020 Ostrava - Vítkovice 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - PLYN 10.06.2020 19.05.2020 Ostrava - Vítkovice 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - TUHÁ PALIVA 11.06.2020 02.06.2020 Ostrava - Vítkovice 20 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2020 - SERVIS 11.06.2020 02.06.2020 Ostrava - Vítkovice 20 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2020 - SERVIS 23.06.2020 16.06.2020 Prostějov 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - TUHÁ PALIVA 23.06.2020 16.06.2020 Prostějov 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - TUHÁ PALIVA 24.06.2020 16.06.2020 Prostějov 20 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2020 - SERVIS 24.06.2020 16.06.2020 Prostějov 20 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2020 v ČR - PLYN 25.06.2020 31.05.2020 Prostějov 20 Mám zájem

Právě probíhající školení pro montáž

Pro účast na školení na kontroly kotlů na tuhá paliva je nutno nejprve absolvovat školení montážních firem! Bez toho není možno vydat účastníkovi autorizaci pro kontroly kotlů.

Název Termín Uzavření přihlášek Město Kapacita
Kontroly kotlů na tuhá paliva 2020-MONTÁŽNÍ FIRMY 09.06.2020 08.06.2020 Bohumín 10 Mám zájem
Pro partnery