Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Podmínkou účasti na školení pro revize kotlů dle zákona 201/2012 sb. je v živnostenském rejstříku zapsaná činnost 43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace.

Školení servisních organizací:
Poplatek za školení kontrol kotlů na TP VIADRUS s vygenerováním oprávnění a registraci činí 4 000,- Kč bez DPH (certifikát na servis kotlů na TP je na vyžádání vygenerován v ceně školení a platí 24 měsíců).
Poplatek za servisní školení na kotle na tuhá paliva činí 1 000,-Kč+DPH (na servisní činnost bez kontrol kotlů na TP VIADRUS).
Poplatek za servisní školení na plynové kotle činí 1 000,-Kč+DPH.

Školení pro montážní firmy:
Poplatek za školení montážních firem činí 1.000,- Kč bez DPH.
Poplatek za montážní školení kontrol kotlů na TP VIADRUS činí 4 000,-Kč bez DPH  
(Platí od 1.5.2020.)
Od 1.5.2020 lze při absolvování školení na revize kotlů získat automaticky certifikát opravňující k montáži kotlů VIADRUS platný 24 měsíců od data vystavení.
 
Právě probíhající školení pro servis

Název Termín Uzavření přihlášek Město Kapacita
Periodické školení smluvních servisních organizací 2021 v ČR - TUHÁ PALIVA 30.07.2021 30.07.2021 online 25 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2021 v ČR - PLYN 30.07.2021 30.07.2021 online 25 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2021 - SERVIS 30.07.2021 30.07.2021 online 25 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2021 v ČR - TUHÁ PALIVA 06.08.2021 06.08.2021 online 25 Mám zájem
Periodické školení smluvních servisních organizací 2021 v ČR - PLYN 06.08.2021 06.08.2021 online 25 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2021 - SERVIS 06.08.2021 06.08.2021 online 25 Mám zájem

Právě probíhající školení pro montáž

Pro účast na školení na kontroly kotlů na tuhá paliva je nutno nejprve absolvovat školení montážních firem! Bez toho není možno vydat účastníkovi autorizaci pro kontroly kotlů.

Název Termín Uzavření přihlášek Město Kapacita
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2021 - MONTÁŽNÍ FIRMY 22.07.2021 22.07.2021 online 25 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2021 - MONTÁŽNÍ FIRMY 29.07.2021 29.07.2021 online 25 Mám zájem
Kontroly kotlů na tuhá paliva VIADRUS 2021 - MONTÁŽNÍ FIRMY 05.08.2021 05.08.2021 online 25 Mám zájem
Pro partnery