Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Podmínkou účasti na školení pro revize kotlů dle zákona 201/2012 sb. je v živnostenském rejstříku zapsaná činnost 43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace.

Školení servisních organizací:
Poplatek za školení kontrol kotlů na TP VIADRUS s vygenerováním oprávnění a registraci činí 4 000,- Kč bez DPH (certifikát na servis kotlů na TP je na vyžádání vygenerován v ceně školení a platí 24 měsíců).
Poplatek za servisní školení na kotle na tuhá paliva činí 1 000,-Kč+DPH (na servisní činnost bez kontrol kotlů na TP VIADRUS).
Poplatek za servisní školení na plynové kotle činí 1 000,-Kč+DPH.

Školení pro montážní firmy:
Poplatek za školení montážních firem činí 1.000,- Kč bez DPH.
Poplatek za montážní školení kontrol kotlů na TP VIADRUS činí 4 000,-Kč bez DPH  
(Platí od 1.5.2020.)
Od 1.5.2020 lze při absolvování školení na revize kotlů získat automaticky certifikát opravňující k montáži kotlů VIADRUS platný 24 měsíců od data vystavení.
 
Právě probíhající školení pro servis

Momentálně nejsou vypsány žádne probíhající školení.

Právě probíhající školení pro montáž

Momentálně nejsou vypsány žádne probíhající školení.

Pro partnery