StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

E
ekodesign
Evropská komise v rámci projektu Ekodesign vydala tzv. Nařízení Komise 2015/1189, které se týká kotlů na pevná paliva do 500 kW. Tento dokument zavádí pro kotle nově uváděné na trh v EU od 1. 1. 2020 emisní limity a požadavky na účinnosti, které jsou podobné požadavkům na třídu 5 dle EN 303-5 (ovšem nejsou shodné).
ekonomizér

Zařízení sloužící ke zvýšení účinnosti kotle. Jde o výměník využívající tepla spalin k předehřívání napájecí vody. Je zavěšen v tahu kotle obvykle před ohřívákem vzduchu a je ohříván proudícími spalinami.

ekvitermní regulace

Systém regulace teploty topné vody navázaný na venkovní teplotu. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

emise

Jde o směs plynných a tuhých látek, která uniká do ovzduší při procesu spalování, například v kotlech. Produkce emisí v tepelných zařízeních je přísně regulována evropskými normami a spalovací zařízení jsou tak roztříděna do emisních tříd.

emisní třída

Podle normy ČSN EN 303-5 jsou kotle na tuhá paliva rozděleny do tzv. emisních tříd (1-5). Klíčem pro zatřídění je účinnost kotle a jeho emise. Po roce 2022 bude možné provozovat pouze kotle 3.-5. emisní třídy.

expanzní nádoba

Zachycuje změny objemu vody v soustavě způsobené změnou teploty kvůli teplotní roztažnosti kapalin a zabraňuje tím přílišnému nárůstu tlaku v topné soustavě. Udržuje přetlak v soustavě v požadovaných mezích.

 

Pro partnery