StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

K
komínový tah

Jde o komínový efekt, kdy díky rozdílným teplotám, hustotě a vlhkosti vzduchu uvnitř a vně budovy dochází k proudění vzduchu, kdy teplejší stoupá vzhůru. Intenzita tohoto procesu je dána kromě míry rozdílu uvedených veličin též průměrem a výškou komínového tělesa.

kondenzační kotel

Kondenzace je fyzikální proces, při kterém dochází ke změně skupenství z plynu na kapalinu při současném uvolňování tepla. Přímo uvnitř kotle ve speciální nádobě dochází ke kondenzaci páry ze spalin. U běžných kotlů tato pára uniká odkouřením do ovzduší, v kondenzačních kotlech se její teplo odebere a využije se ke zvýšení jeho účinnosti.

kotlíkové dotace

Příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech administrovaný krajskými úřady. Jsou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí. Lze je použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

KSO

Koaxiální systém odkouření kondenzačních kotlů VIADRUS.

kulový ventil

Je to mechanické zařízení regulující průtok kapalin potrubím. Pracovní prvek kulového kohoutu je provrtaná koule nebo spíše prstenec s vnější kulovou plochou.

 

Pro partnery