StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

N
Nová Zelená úsporám

Dotační program vyhlášený pro roky 2014 až 2020. Detaily viz dotační program Zelená úsporám.

nucený oběh

Otopný systém, kde je teplonosné médium soustavou pumpováno pomocí čerpadla, čímž je zajištěna vyrovnaná a rychlá cirkulace. Obvykle se používá, pokud je výškový rozdíl mezi topnými tělesy a kotlem příliš malý.

 

Pro partnery