StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

O
odhořívací kotel

Odhořívací kotel je spalovací zařízení, ve kterém dochází k postupnému spalování (odhořívání) paliva ve vrstvě plynule doplňované, přičemž spalování probíhá ve spodní části a spaliny neprochází přes vrstvu paliva.

odtahový ventilátor

Elektromechanický prvek, kterým je vytvářen a regulován odtah spalin z kotle. Tvoří podtlak v ohništi a poskytuje vyšší kontrolu nad spalovacím procesem.

ořech 2

Tříděné hnědé uhlí z českých dolů určené pro automatické kotle na tuhá paliva. Zrnitost takového paliva je 10 až 25 mm, je tedy použitelné v automatických kotlech se šnekovým podavačem.

OTD

Obchodně-technická dokumentace je soubor informací k produktu v podobě návodu a technických údajů, které jsou obvykle integrovány v jednom dokumentu.

otočná retorta

Druh retorty, která při spalovacím procesu rotuje a tím zamezuje vzniku spékanců při spalování méně kvalitního paliva.

 

Pro partnery