StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

P
pelety

Jde o obvykle malé, slisované kousky libovolné hmoty biologického původu nejčastěji válcovitého tvaru. Pelety se používají jako náhrada fosilních paliv. Nejrozšířenější a pro kotle VIADRUS doporučené jsou dřevní pelety z lisovaných dřevěných pilin. Vyrábí se rovněž agropelety, které jsou tvořené lisovanými zbytky slámy, senem, otrubami, atd.

prohořívací kotel

Prohořívací kotel je spalovací zařízení, ve kterém dochází k postupnému spalování (prohoření) vloženého paliva, přičemž vzniklé spaliny prochází skrz vrstvu paliva.

přestavbová sada

Zařízení dodatečně montované ke kotli, které výrazně zlepšuje jeho emisní parametry a umožní provoz kotle i po roce 2022. Obvykle doplňuje ke kotlům s ručním přikládáním automatický provoz na pelety nebo pelety a uhlí.

příruba

Příruba je zesílený okraj trubky nebo jiné součásti, který je určený pro spojení s jinou částí. Příruba trubky má většinou tvar mezikruží. V něm jsou vyvrtány otvory pro spojení šrouby s přírubou druhé trubky.

PSO

Pevný systém odkouření kondenzačních kotlů VIADRUS.

pyrolýza

Pyrolýza je termický proces, poři kterém docházi k přeměně biomasy na produkty s vyšší energetickou úrovní (především plyny nebo oleje). V uzpůsobených kotlích pak dochází k pyrolytickému spalování biomasy, které přináší vyšší účinnost procesu a nižší emise.

 

Pro partnery