StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

S
sezónní energetická účinnost

Je to váhový poměr výkonu a příkonu, kdy výkon je obvykle vyžadován při maximální i při minimální mezi regulačního rozpětí a do příkonu se specifickým způsobem započítává také spotřeba elektrické energie při obou mezích, spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a dále také statická tepelná ztráta.

SFŽP

Zkratka pro Státní fond životního prostředí České republiky určený pro ochranu životního prostředí. Zároveň spravuje seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech (tzv. SVT kódy pro program Nová zelená úsporám a tzv. „kotlíkové dotace“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020).

 

spalinový ventilátor

Elektromechanický prvek, kterým je vytvářen a regulován odtah spalin z kotle. Tvoří podtlak v ohništi a poskytuje vyšší kontrolu nad spalovacím procesem.

spaliny

Jde o směs plynných a tuhých látek, která uniká do ovzduší při procesu spalování, například v kotlech. Produkce spalin v tepelných zařízeních je přísně regulována evropskými normami a spalovací zařízení jsou tak roztříděna do emisních tříd.

SZÚ

Zkratka pro Strojírenský zkušební ústav v Brně, státní podnik. Jde o akreditovanou zkušebnu mimo jiné pro topenářskou techniku. Na základě svých náročných testů vydává certifikáty ke zkoušeným produktům. Certifikát informuje konečného zákazníka, že daný výrobek byl vyzkoušený a certifikovaný důvěryhodným a silným certifikačním orgánem s širokou mezinárodní působností. Certifikáty ze zkušebny v Brně patří díky své spolehlivosti a serióznosti mezi jedny z mála uznávaných i v Západní Evropě. Doporučujeme při nákupu kotlů vybírat takové, které jsou certifikovány právě SZÚ v Brně.

 


Š
šnekový podavač

Zapouzdřené zařízení ve tvaru šroubovice sloužící k automatické přepravě paliva (typicky dřevních pelet nebo uhlí menší frakce) ze zásobníku do spalovací komory kotle nebo kamen.

 

Pro partnery