StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

T
tepelná ztráta

Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelné energie (tepla na vytápění), která z objektu uniká prostupem tepla skrz stěny, zářením přes průsvitné konstrukce (typicky okna) a větráním.

tepelný výměník

Výměník je zařízení, kde dochází k předávání tepla ze spalin do teplovodného média sloužícího k vytápění objektů nebo ohřevu užitkové vody. Efektivita tohoto procesu závisí na konstrukci amateriálu výměníku.

teplotní spád

Jde o rozdíl teploty topné a vratné vody. Podle tohoto údaje se projektuje velikost radiátorů. Čím má topná voda nižší teplotu, tím menší množství tepla pojme a následně přes radiátory vyzáří do vytápěného prostoru a radiátory pak musí mít větší plochu.

termokamera

Termokamera je zařízení, které umožňuje viditelně zobrazit infračervené záření objektu a určit tak orientačně místa největších úniků tepla.

termostatický ventil

Je to speciální armatura (ventil), která využívá fyzikálních zákonů k regulaci tepelného výkonu otopných těles (např. litinových radiátorů) v systémech vytápění. Klíčovou roli hraje tepelná roztažnost kapaliny v těle ventilu, která změnou tlaku na kuželku dle teploty v místnosti ventil otevírá nebo zavírá.

trojcestný ventil

Je to mechanické zařízení regulující průtok kapalin potrubím. Trojcestný nebo vícecestný kohout propojuje různá potrubí a směruje tekutinu do různých směrů.

 

Pro partnery