StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

Z
Zelená domácnostiam

Národní slovenský projekt pro podporu využívání obnovitelných zdrojů energie pro rodinné a bytové domy, podobný českému programu Zelená úsporám.

Zelená úsporám

Dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev.

zplyňování

Zplyňování je termický proces, poři kterém docházi k přeměně biomasy na produkty s vyšší energetickou úrovní (především plyny nebo oleje). V uzpůsobených kotlích pak dochází k pyrolytickému spalování biomasy, které přináší vyšší účinnost procesu a nižší emise.

 

Pro partnery