header

Komerční slévárna oceli a neželezných kovů vyrábí odlitky z litin a ocelí rozsahu kusové hmotnosti od 1 kg do 1000 kg a z neželezných kovů v rozsahu kusové hmotnosti od 1 kg do 500 kg, a to jak kusovou, tak i sériovou výrobu.

Výčet materiálů použitelných pro odlévání zakázek není omezen jen na ty, které jsou uvedeny zde na stránkách. Jsme připraveni Vám vyjít vstříc i v případě požadavku na odlévání atypických materiálů - v rámci technologických možností naší slévárny.

Prospekty:

Manganové oceli (stáhnout)
Neželezné kovy (stáhnout)
Otěruvzdorné oceli (stáhnout)
Šedá litina (stáhnout)
Uhlíkaté oceli (stáhnout)
Žáruvzdorné oceli (stáhnout)

Pro partnery