header

Slévárna oceli a neželezných kovů je koncipována jako samostatný provoz v rámci akciové společnosti VIADRUS, vyrábějící odlitky z litin a ocelí v rozsahu kusové hmotnosti od 1 kg do 1000 kg a z neželezných kovů v rozsahu kusové hmotnosti od 1 kg do 500 kg, a to jak kusovou, tak i sériovou výrobu. Tyto produkty nacházejí široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích, např. speciální díly pro tepelná zařízení, hutní průmysl, železniční dopravu, povrchové a hlubinné dobývání nerostů a úpravárenství, dopravní zařízení a strojírenství.

Samotný provoz slévárny oceli a neželezných kovů je propojen pro zajištění kontinuity od zpracování nabídky a objednávky přes technologickou přípravu výroby a zajištění výroby modelového zařízení, kooperaci externích služeb, kontrolu jakosti, expedici a fakturaci s odbornými útvary VIADRUS a.s.

Veškerá výrobní technologická zařízení prošla komplexní modernizací a umožòují výrobu náročných odlitků pro extrémní podmínky rázového, abrazivního a tepelného namáhání.

Charakteristika jednotlivých výrobních uzlů

Tavírna

Tavírna je vybavena středofrekvenční pecí o obsahu kelímků 0,8 a 1,2 tuny s neutrální vyzdívkou umožňující výrobu až 2,0 tuny tekutého kovu a dvěma plynovými pecemi s grafitovými kelímky o obsahu do 400 kg pro tavení neželezných kovů.

Formovna

Odlitky se formují ručně a na střásacích strojích s dolisováním do bentonitových směsí vyráběných na kolovém mísiči pro odlitky do 500 kg a do samotuhnoucího pojivového systému AlpHaset z kontinuálního mísiče pro těžší a náročnější odlitky.

Jádrovna

Jádra se vyrábějí ručně ze směsí s organickými pojivy vytvrzovanými CO2 a teplem.

Čistírna

Čištění odlitků je prováděno na tryskači PTB 1200 a na kyvadlových, stojanových a úhlových bruskách.

Pro partnery