header

VIADRUS a.s. poskytuje v rámci svařovny tuto produktovou nabídku:

  • kovovýroba s omezením hmotnosti do 300 kg a v případě robotického svařování také s rozměrovým omezením do cca 1500 x 1000 mm (v x š)
  • kvalifikovaný postup obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu (135 dle ČSN EN ISO 4063) jak pro svařování automatem tak i pro ruční svařování, pro materiál skupiny 1.1 dle ISO/TR 15608 (tzn. pro oceli se stanovenou mezí kluzu ReH≤275 MPa), tloušťky 3-12 mm, za použití směsného plynu M20 dle ČSN EN ISO 14 175
  • možnost ručního obloukového svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (141 dle ČSN EN ISO 4063) a přivařování svorníků (26 dle ČSN EN ISO 4063)
  • možnost tlakování kotlových a jiných uzavřených svařovaných těles na tlakovací stanici s max. tlakem až 10 bar, tlakovací médium voda

Technická podpora zakázek:

  • technické a technologické poradenství poskytnou pracovníci vyššího svářečského dozoru (IWE, IWS), případně vedoucí úseku svařování

Firma VIADRUS a.s. rovněž nabízí ve své lakovně doprovodné služby, například:

  • prášková lakovací linka fy ITS Brno – možnost lakování všech dostupných odstínů RAL + speciální odstíny
  • možnost mokrého lakování v kooperaci s námi smluvenou firmou (vlastní mokrá lakovna ve výstavbě)

Pro partnery